Menu
System divISO
Lista tunerów
Kup go!
Pobierz pliki
Wersje wsadów
Blog firmowy
F. A. Q.
Podstawy

animacja


Informacje o
nowym oprogramowaniuWprowadzenie do technologii splitterów

Wprowadzenie

W Polsce od dawna goszczą cyfrowe platformy satelitarne dostarczające pakiety kanałów radiowych i telewizyjnych a także, co raz częściej, inne usługi multimedialne. Konkurencja na tym rynku jest jednak niewielka, głównie ze względu na wysokie koszty utrzymania zaplecza technicznego. Brak konkurencji skutkuje zaś stosunkowo wysokim poziomem cen abonamentów.

W co raz większej ilości gospodarstw domowych spotkać można więcej niż jeden odbiornik telewizyjny. Jeden opłacony abonament pozwala na używanie tylko jednej karty dekodującej. Chcąc doprowadzić telewizję satelitarną do każdego z odbiorników należy zatem wybrać jedno z kilku popularnych rozwiązań:

  • Podłączyć wszystkie odbiorniki do jednego dekodera
  • Wykupić kilka abonamentów
  • Zastosować splitter

Dekodery telewizji cyfrowej często posiadają więcej niż jedno wyjście sygnału wideo. Pozwala to na dołączenie dwóch lub więcej odbiorników telewizyjnych, bez opłacania drugiego abonamentu. Rozwiązanie takie ma jednakże dwie istotne wady:

  • zdekodowany sygnał wideo przesyłany długimi i nieumiejętnie ułożonymi przewodami
    traci silnie na jakości
  • oba telewizory wyświetlają dokładnie ten sam obraz - nie jest możliwe
    jednoczesne oglądanie kilku różnych kanałów

Przedstawione problemy powodują, iż rozwiązanie to w większości przypadków nie jest satysfakcjonujące.

Powyższych wad pozbawione jest drugie rozwiązanie: zakup kilku abonamentów. Wówczas każdy z telewizorów posiada własny dekoder, kartę szyfrującą oraz połączenie z anteną satelitarną. Dzięki temu osiągalna jest wysoka jakość, a każdy odbiornik może wyświetlać inny program.
Niestety również ta opcja nie jest pozbawiona wad. Konieczne jest wykupienie kilku abonamentów, co wielokrotnie zwiększa wnoszoną miesięcznie opłatę. Jest to zwykle największą przeszkodą w przypadku instalacji drugiego lub kolejnego telewizora np. na prośbę dziecka. Ponadto należy we własnym zakresie dokonać zakupu kolejnych dekoderów oraz zmodernizować instalację antenową.

grafika: dwa telewizory = ten sam kanał
Możliwe rozwiązanie:
dwa telewizory = ten sam kanał
grafika: dwa telewizory = dwa abonamenty
Wizja operatora:
dwa telewizory = dwa abonamenty

Trzecia opcja łączy zalety obu przedstawionych rozwiązań. Dzięki splitterowi wnoszą Państwo jedynie jedną opłatę abonamentową, bowiem do pracy potrzebna jest tylko jedna karta. Jednocześnie każdy z odbiorników telewizyjnych pracuje niezależnie i może wyświetlać inny kanał.
Oczywiście wciąż konieczna jest instalacja kilku dekoderów, jednakże jest to problem nie do ominięcia - jeśli odbiorniki mają wyświetlać różne kanały.

Podział karty

Nie istnieją ani ograniczenia prawne, ani sprzętowe, które uniemożliwiały by zastosowanie jednej karty do dekodowania dwóch lub więcej różnych kanałów jednocześnie. Metodę taką stosują na przykład urządzenia określane skrótem PVR (personal video recorder - osobista nagrywarka wideo), które mogą jednocześnie dekodować dwa kanały. Jeden z nich może być nagrywany, drugi zaś w tej samej chwili prezentowany na ekranie telewizora.

grafika: odbiornik PVR
Odbiornik PVR z oferty Cyfry Plus

Podział taki jest możliwy i całkowicie legalny w obszarze przedstawionego urządzenia. Zastosowanie splittera utożsamić można z rozłożeniem wspomnianego dekodera PVR na trzy części: część obsługującą kartę abonencką, pierwszy dekoder sygnału wideo i drugi dekoder sygnału wideo. Każdy z tych komponentów może znajdować się w innym miejscu Państwa lokalu.

W praktyce obsługą karty abonenckiej zajmuje się element splittera zwany serwerem. Może on dostarczyć dane z karty do kilku różnych dekoderów telewizji cyfrowej (każdy z nich może być innej marki bądź typu). O ile serwer jest elementem systemu splittera, to dekodery muszą Państwo nabyć we własnym zakresie.

grafika: jedna karta = wiele kanałów

Rozwiązanie ze Splitterem:
dwa telewizory = różne kanały
Jeden abonament!

Działanie splittera

Dane odbierane z satelity zawierają między innymi zakodowany obraz, dźwięk oraz informacje sterujące kartą szyfrującą. Pierwszym zadaniem dekodera jest rozdzielenie tych strumieni danych. Informacje sterujące pracą karty także są zaszyfrowane, zatem jedyną czynnością jaką może podjąć dekoder jest przekazanie ich do karty. Karta dekoduje każdą odebraną wiadomość za pomocą tajnych kluczy i wykonuje zawarte w nich rozkazy. Co kilka sekund karta zwraca dekoderowi inny klucz, dzięki któremu może on przez kolejnych kilkanaście sekund dekodować dane wideo.

grafika: strumienie danych
Przepływ danych w dekoderze

Ponieważ częstość transmisji do karty dekodującej jest niewielka, większość czasu spędza ona w oczekiwaniu na kolejne komunikaty. W tym czasie, mogła by zaś służyć innemu dekoderowi. Takie właśnie działanie jest celem splittera. Żądania od dekoderów są gromadzone w systemie i kolejno wykonywane przez kartę. W ten sposób kilka dekoderów może z niej korzystać (niemalże) w tym samym czasie.

grafika: przepływ danych 3 karty
Wizja operatora:
każdy dekoder współpracuje
z inną kartą
grafika: przepływ danych 1 karta
Rozwiązanie ze splitterem:
wszystkie dekodery współpracują
z tą samą kartą

Elementy systemu

Aby klucze oferowane przez kartę szyfrującą udostępnić większej liczbie dekoderów konieczne jest posiadanie medium zdolnego przenieść informacje z dostateczną prędkością i niezawodnością. Praktycznie stosowane rozwiązania sprowadzają się do zastosowania połączenia przewodowego lub radiowego. Rozwiązanie kablowe jest bardzo proste w realizacji oraz tanie - jest więc stosowane niemalże we wszystkich produktach. Inaczej jest w przypadku transmisji radiowej, która choć nie wymaga (często kłopotliwej) instalacji przewodów, jest bardziej zawodna oraz znacząco droższa. Rozwiązanie takie zastosowane jest więc jedynie w produktach przeznaczonych dla bardziej wymagających odbiorców.

Aby zrealizować złożone warunki logiczne związane z obsługą protokołów komunikacji z dekoderami oraz kartą a także zapewnić poprawność transmisji konieczne jest zastosowanie dwóch typów urządzeń - po jednym na każdym końcu medium transmisyjnego. Pierwsze z nich, serwer, komunikuje się z kartą oraz udostępnia jej usługi na dostępnych mu mediach. Drugim urządzeniem jest klient porozumiewający się z dekoderem telewizji satelitarnej i realizującym jego żądania z wykorzystaniem udostępnionej przez serwer karty.Proponujemy Państwu teraz zapoznanie się z naszym systemem
Ostatnia aktualizacja 2016-01-06 09:47

Wszelkie prawa zastrzeżone: Alfatronic 2016

Szata graficzna, zdjęcia oraz zawartość merytoryczna serwisu są własnością intelektualną firmy Alfatronic. Ich powielanie, kopiowanie lub wykorzystanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione i będzie wiązało się z podjęciem czynności egzekucyjno-prawnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie wykorzystywane w serwisie znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie w charakterze informacyjnym.